Strona główna

PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel.
+48 22 59 342 24, +48 606 220 281
fax +48 22 59 342 37

Podyplomowe Studia Rachunkowości są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z rachunkowości i finansów, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych z w/w zakresu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Studia funkcjonują w Warszawie i w Płońsku. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Studia funkcjonują nieprzerwanie od 2000 roku. Studia prowadzone są przy współpracy biegłych rewidentów ze spółek audytorskich BDO Polska i Ecovis System Rewident. Wybrane zajęcia ćwiczeniowe z rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz finansów prowadzone są na systemie Comarch ERP XL oraz Optima.