Studia Płońsk

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego „Poświętne” w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 11.

W momencie składania podania o przyjęcie na Studia pobierane jest bezzwrotne wpisowe w kwocie 400 zł. Kolejne opłaty wynoszą 3800 zł przy płatności jednorazowej lub dwie raty semestralne po 2000 zł (terminy płatności: I rata do 10.10 bieżącego roku, II rata do 15.02 następnego roku). Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać:
 • pocztą na adres:
  SGGW w Warszawie 
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
 • faksem na numer: +48 22 59 342 37

Dane konta bankowego: 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. O/WARSZAWA
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

W miejscu na blankiecie dotyczącym treści przelewu należy konieczne dodać sformułowanie:
Kod pracy 507-10-081200-P00106-99